Lord’s Prayer

Linda’s prayer inspired by Jesus’ words

My Father in Heaven Linda Entwistle was inspired by Jesus’ own words when she wrote this refreshingly different rendering of the prayer that we know as the ‘Lord’s Prayer.’. May it speak to our hearts. The music is by Sally Mowbray. My Father... read more

The Lord’s Prayer

The Lord’s Prayer in Flemish and French. Flemish   Onze Vader, die in de hemel zijt geheiligd zij uw Naam uw rijk kome uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze... read more